எச்சரிக்கை

படிக்கும் அன்பர்கள் பதிவுகளை வேறெங்கும் காப்பி,பேஸ்ட் செய்து போடவேண்டாம் எனக் கேட்டுக் கொள்ளப் படுகிறார்கள்.

Friday, March 19, 2021

அறிவிப்பு!

விரைவில் எதிர்பார்க்கவும். சமையல்  பதிவுகளை! 

2 comments:

  1. ஹா..  ஹா...  ஹா...  ஹா...   ஹா...  ஹா..  ஹா...  ஹா...  ஹா...   ஹா...  ஹா..  ஹா...  ஹா...  ஹா...   ஹா...  ஹா..  ஹா...  ஹா...  ஹா...   ஹா...

    ReplyDelete
  2. இது எச்சரிக்கையா பயமுறுத்துதலா இல்லை சாதாரண அறிவிப்பா?

    ReplyDelete